15-06-16

Season 6. (1989)

allo allo

6.1. Desperate Doings in the Graveyard: Op de plaatselijke begraafplaats heeft het Verzet een zendinstallatie gebouwd, onder het valse graf van René. En Gruber wil daar een bos bloemen neerleggen.

6.2. The Gestapo for the High Jump: De Gestapo en de Italianen proberen, vermomd als Britse piloten, de schuilplaats van het Verzet te ontdekken. Deze komen er voortijdig achter en bereiden een verrassing voor.

6.3. The Nouvion Oars: De piloten moeten naar een verborgen onderzeeër worden gesmokkeld. De generaal wil dat Helga Herr Flick aan het lijntje houdt om hem in de gaten te houden. De officieren gaan op zoek naar de onderzeeër.

6.4. The Nicked Airmen: De piloten zijn door de Duitsers gearresteerd. Gruber vertelt dit door aan René, vanwege alle gevoelige informatie die aan het licht zou kunnen komen. Het Verzet probeert 's nachts binnen te dringen. De Gestapo vermomt zich als hoge officieren om zelf de piloten te kunnen verhoren.

6.5. The Airmen De-Nicked: Het Verzet probeert nogmaals de piloten te bevrijden, vermomd als officieren van de inlichtingendienst. De kolonel wil niet dat zijn eigen geheimen aan het licht komen, dus moet Helga Bertorelli afleiden zodat het Verzet zijn gang kan gaan.

6.6. The Crooked Fences: De Duitsers besluiten elk apart het schilderij te verkopen voor goud aan een heler. René probeert zijn goud aan de kolonel te geven voor het schilderij, dat hij dan weer aan Herr Flick kan "teruggeven".

6.7. Crabtree's Podgeon Pist: Om de piloten te laten ontsnappen in een luchtballon wordt het huwelijk van LeClerc en madam Fanny vooruitgeschoven. De generaal eist de piloten terug, en dreigt Nouvion op te blazen.

6.8. Rising to the Occasion: De Duitsers menen dat generaal Von Klinkerhoffen overspannen is geworden en laten hem door generaal Von Flockenstuffen opsluiten. De plannen met de heliumballon lopen verkeerd.

25-12-08

Season 4. (1987)

4 allo

4.1 "Prisoners of War "
René, Kol. Von Strohm en Kapt. Geering zitten nog steeds in het krijgsgevangenenkamp. Ze zijn van plan om zich een weg naar buiten te graven, terwijl op hetzelfde moment Herr Flick en Von Smallhausen via een tunnel naar binnen proberen te geraken…

4.2 "Camp Dance"
Tijdens een variétéshow in het kamp slagen René en Co er met de hulp van Gruber eindelijk in om te ontsnappen. De Britse piloten zijn hen ook gevolgd, al was dat niet de bedoeling. Ondertussen heeft Maria zich als een postpakket van het Rode Kruis laten versturen, en is Kapt. Geering per vergissing door het communistische verzet naar Engeland gesmokkeld

4.3"Good Staff Are Hard to Find"
Het verzet stuurt een nieuwe dienster naar het café: Mimi, een fanatiek meisje met een bloedhekel aan de Duiters. Kolonel Von Strohm krijgt het bevel over een groep Italianen, met Kapitein Bertorelli als verbindingsofficier. 

4.4 "The Flying Nun"
Herr Flick verdenkt de kolonel en generaal Von Klinkerhoffen ervan een aanslag te beramen op Hitler. Verkleed als vrouw infiltreert hij het bureau van de kolonel om er afluisterapparatuur te plaatsen. Het gerucht doet de ronde dat de Duitsers van plan zijn om Engeland binnen te vallen. René doet verwoede pogingen om radiocontact te leggen met Engeland. Monsieur Alphonse ziet hoe René stoeit met Yvette en besluit dat Edith terug ‘vrij’ is.

4.5 "The Sausage in the Trousers"
Generaal Von Klinkerhoffen arresteert Irma von Kinkenrotten alias Herr Flick. De spionagecamera uit Londen komt terecht in een wijngaard waar de boeren weigeren verder te werken uit angst voor de communisten. Ondertussen wordt René overstelpt met worsten allerhande, die schilderijen, batterijen, dynamiet en zelfs look bevatten.

4.6 "The Jet Propelled Mother-in-law"
René wordt gearresteerd door de Duitsers. De kolonel wil een fatsoenlijke uitleg voor de worst met explosieven. De spionagecamera van het verzet komt in de wijngaard van Monsieur Alphonse terecht. Verre van ideaal gezien de wijngaard opgevorderd is door de bezetters.

1987

24-12-08

Season 3. (1986)

3 allo

3.1. The Knicked Knockwurst
De gestapoworst van Herr Flick wordt ontvoerd door het communistisch verzet. Michelle heeft plannen om de verstopte piloten te helpen.

3.2. Gruber Does Some Mincing
René moet de hulp inroepen van Monsieur Leclerc om Monsieur Alphonse terug te betalen. Wanneer Alphonse begint met het valse geld uit te geven loopt het één en ander mis. De hond van Gruber komt opdagen met een worst...

3.3. The Sausage In The Wardrobe
Maria wordt opgesloten op bevel van general von Klinkerhoffen. Nogal wat mensen willen de echte worst vervangen door een valse.

3.4. Flight Of Fancy
Nu René het schilderij terug in handen heeft, kan hij opnieuw proberen om de twee piloten veilig in Engeland te krijgen. Er is echter een klein probleem: het oude vliegtuig dat hiervoor gebruikt wordt staat helemaal achteraan in het museum.

3.5. Pretty Maids All In A Row
Wanneer Herr Flick tijdens een afluisteroperatie verneemt dat de Britse piloten in het dorp zijn, verkleed als Franse dienstmeisjes, besluit hij om zelf als dienstmeisje naar het café te trekken.

3.6. The Great Un-escape
Na het mislukte tunnelplan belanden heel wat ongenode gasten in het plaatselijke krijgsgevangenenkamp.

1986